הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

הודעה על הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

 

בהתאם להסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בת"צ 6658-12-15 פולר מערכות אלקטרוניות בע"מ נ'  ש. שלמה החזקות בע"מ ואח' (להלן: "פסק הדין"), מי שהיו לקוחות שירותי הליסינג של ש. שלמה החזקות בע"מ, ש. שלמה רכב בע"מ וש. שלמה (ניהול ציים) בע"מ (להלן יחדיו: "חברות הליסינג") בשנים 2011-2008 זכאים להטבה בדמות זכות לשכור רכב, ללא תמורה, לפרק זמן מסויים כמבואר להלן, במהלך 6 השנים הקרובות.

הסדר הפשרה ופסק הדין המלאים מצורפים בזאת.

לנוחיותכם, קיבצנו עבורכם את עיקרי ההוראות הרלבנטיות לצורך מימוש ההטבה נשוא הסדר הפשרה:  

1. כל חבר קבוצה זכאי למספר ימי הטבה המחושב כמכפלת השנים המלאות בהן שכר רכב מחברות הליסינג - מהלך השנים 2011-2008 - במספר 1.2.

2. לא ניתן יהיה לממש, ברצף, למעלה משלושים ימי שכירות. כך לדוגמה, חבר קבוצה הזכאי ל - 40 ימי שכירות יהיה מחוייב לפצלם לפחות פעם אחת (כך שלא ישכור רכב למשל יותר מ- 30 יום ברציפות).

3. כל חבר קבוצה רשאי לפצל את מימוש ההטבה כמספר כלי הרכב ששכר מחברות הליסינג בשנים 2011-2008, בתוספת אחד.

4. ניתן להאריך את תקופת השכירות של כל רכב בעבור תשלום נוסף.

5. את ההטבה רשאים לנצל חברי הקבוצה עצמם (לרבות לאורחים שלהם מחו"ל, עובדי קבלן שלהם, עובדים זמנים וכרכבי גישור הדרושים להם) וכן עובדיהם ובני משפחותיהם. לצורך מימוש ההטבה בדרך נאותה ידרש כל חבר קבוצה למנות איש קשר מטעמו, והוא (בלבד) יהיה רשאי לאשר מימוש של ההטבה.

6. לניצול ההטבה ולתיאום מועדי ההשכרה יש לפנות בטלפון 08-9550916, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל - 16:00, או באמצעות כתובת הדוא"ל sh-hazmanot@shlomo.co.il (דוא"ל שיגיע לאחר השעה 16:00 יטופל ביום העסקים העוקב).

יודגש, כי מספר כלי הרכב העומדים לרשות חברי הקבוצה מוגבל, ויש לתאם מראש כל השכרה.

7. ניתן לאסוף את כלי הרכב הזמינים להשכרה בסניפי חברות ההשכרה בפתח-תקווה, חיפה, ירושלים ובאר שבע.

8. בעת איסוף הרכב נדרש חבר הקבוצה לחתום על חוזה ההשכרה הסטנדרטי (שעותקו המלא צורף כנספח להסכם הפשרה). בין היתר, כולל חוזה ההשכרה מגבלת קילומטרים לנסיעה; חיוב בהשתתפות עצמית במקרה של תאונה; חיוב בתשלום נוסף עבור שימוש ברכב על ידי נהג חדש; מתן בטוחה מתאימה (באמצעות כרטיס אשראי); ועוד.

9. השימוש בכלי הרכב שיושכרו מותר גם בשטחי יהודה ושומרון, באזורים בהם מותרת כניסת ישראלים ולפי כל דין.

 

 לחצו לתנאי הסכם פשרה מעודכן

 לחצו לפסק הדין