אוטובוס 12 מ׳   e-bus
ה- e-bus הוא האוטובוס הפופולארי ביותר שלנו. הוא הוכיח את עצמו בבטיחות וביציבות וניתן לראות מאות ממנו על הכבישים בכל רחבי העולם.
אוטובוס 12 מ׳
מפרטים טכנים
אורך גובה רוחב
12.200 / 2550 / 3.370 ממ׳
בסיס גלגל
5.900 ממ׳
מעגל סיבובי
24 מ׳
גובה מהרצפה
370 ממ׳
גובה מהעלייה
325 / 340 ממ׳
זווית גישה
7° / 7
צמיגים
295275 / 70 רדיוס 22.5
גובה פנימי
2.450 ממ׳
רוחב דלת נקי
1.200 / 1.200 ממ׳
משקל כולל
19.000 ק״ג
כוח הנעה
כוח מנוע מקסימלי
150kW x 2
זווית טיפוס מקסימלית
18%
תכנית מתאר וגלרית תמונות
תוכנית מתאר
אורך גובה רוחב
12.200 / 2550 / 3.370 ממ׳
בסיס גלגל
5.900 ממ׳
מעגל סיבובי
24 מ׳
גובה מהרצפה
370 ממ׳
גובה מהעלייה
325 / 340 / 340 ממ׳
זווית גישה
7° / 7
צמיגים
275 / 70 רדיוס 22.5
גובה פנימי
2.450 ממ׳
רוחב דלת נקי
2.450 ממ׳
משקל כולל
19.000 ק״ג
כוח הנעה
כוח מנוע מקסימלי
150kW x 2
זווית טיפוס מקסימלית
18%
תכנית מתאר וגלרית תמונות
תוכנית מתאר