אוטובוס ׳מפרק׳ 18 מטר
עם 51 מושבים המאפשרים הסעה של מספר גבוהה של נוסעים אוטובוס18 עם ה-׳מפרק׳ מצליח לשמר מקסימום גמישות תנועה תחבורתית.
אוטובוס ׳מפרק׳ 18 מטר
מפרטים טכנים
אורך גובה רוחב
18.250 / 2.550 / 3.370 ממ׳
בסיס גלגל
5.250 / 6.700 ממ׳
מעגל סיבובי
24 מ׳
גובה מהרצפה
370 ממ׳
גובה מהעלייה
325 / 340 / 340 ממ׳
זווית גישה
7° / 7
צמיגים
275 / 70 רדיוס 22.5
גובה פנימי
2.450 ממ׳
רוחב דלת נקי
1.200 / 1.200 / 1.200 ממ׳
משקל כולל
28.500 ק״ג
כוח הנעה
כוח מנוע מקסימלי
150kW x 2
זווית טיפוס מקסימלית
15%
תכנית מתאר וגלרית תמונות
תוכנית מתאר
אורך גובה רוחב
18.250 / 2.550 / 3.370 ממ׳
בסיס גלגל
5.250 / 6.700 ממ׳
מעגל סיבובי
23.5 מ׳
גובה מהרצפה
370 ממ׳
גובה מהעלייה
325 / 340 / 340 / 340 ממ׳
זווית גישה
7° / 7
צמיגים
275 / 70 רדיוס 22.5
גובה פנימי
2.450 ממ׳
רוחב דלת נקי
1.200 / 1.200 / 1.200 ממ׳
משקל כולל
28.500 ק״ג
כוח הנעה
כוח מנוע מקסימלי
150kW x 2
זווית טיפוס מקסימלית
15%
תכנית מתאר וגלרית תמונות
תוכנית מתאר